hlinikovy odlitek-ovladaci-ventil

Hlinikovy odlitek ovladaciho ventilu vyrobeny metodou presneho odlevani hliniku do keramicke formy